UX UI

UX design, interface design

UI – User interface

User interface is het bedieningspaneel van een product. Het raakvlak tussen de gebruiker en het apparaat. Het portret, het gezicht van een machine. Een computerprogramma waarbij de computer slechts een medium of gereedschap is voor de interactie tussen mensen en machine.

UX – User experience design

Gebruiksvriendelijk en inzichtelijk ontwerpproces van complexe data. Ontwerp van heldere schermen voor complexe softwarepakketten. Met als resultaat een sterke optimalisatie door het inzichtelijk maken van de customer journey, getoetst met certified usability testen.

Software vormgeven

Een user interface designer geeft letterlijk vorm aan software. Het ontwerpen van softwareapplicaties met alle menselijke factoren in gedachten. Het creëren van deze heldere gebruiksvriendelijke bedieningen gebeurt grotendeels in nauw teamverband. Met visuele discussiemodellen, interactieve prototypes en een definitieve basis waarmee de programmeur veel sneller en foutlozer kan bouwen.

Klikbare bouwtekening

Met alle branding aspecten, beschikbare data en kennis van de gebruiker ontstaat een plattegrond. Een klikbare bouwtekening zodat keuzes worden gemaakt vóór dat er geprogrammeerd is. Met visuele kennisoverdracht (pixel perfect!) naar operationele teams, uitgevoerd met enthousiaste en creatieve inspiratie. En altijd in nauwe samenwerking met een (scrum)team en binnen de grenzen van de toegepaste ICT-techniek.

 

ite medical Tiel, grafische interface, overzichtelijk door kleurgebruik en stijl

©  Zuidzeven – All Rights Reserved